Pomoc

     


Lista projektów

czym jest budżet obywatelski?

Ubiegłoroczna edycja budżetu obywatelskiego w Otwocku pokazała, że mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. W efekcie, w poprzedniej edycji w roku 2016, zgłoszono 75 pomysłów. Znakomita większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie. Mieszkańcy w głosowaniu mieli możliwość wyboru wśród 55 projektów.

O tym, że budżet obywatelski to dobry sposób na współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych, świadczy bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek i wysoka frekwencja podczas głosowania. Ostatecznie, w poprzedniej edycji budżetu, do realizacji zakwalifikowało się 14 propozycji na łączną kwotę 1 538 283 złotych. Wszystkie zostały wpisane do budżetu miasta na rok 2017 i będą realizowane w bieżącym roku.

Harmonogram konsultacji w 2017 roku:

od 7 sierpnia do 31 sierpnia 2017 - Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2018.

od 7 sierpnia do 19 września 2017 - Weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do oceny przez Komisję Opiniującą. 

 do 21 września 2017 - Opublikowanie listy projektów zatwierdzonych przez Komisję Opiniującą.

od 25 września do 16 października 2016 - Oddawanie głosów na dane projekty przez mieszkańców Otwocka.

do 10 listopada 2017 - Opublikowanie listy zwycięskich projektów .


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miasta Otwocka
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Telefon

22 779-20-01 w. 104