Kategoria

Koszt zadania po weryfikacji

PLN

2. Miejsce realizacji projektu


3. Opis projektu


4. Uzasadnienie realizacji projektu


5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań